<< Powrót do strony głównej / Aktualności / Intencje modlitewne / Chat / Księga gości / SUBskrypcja / Poleć nas /LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSAKyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, (zmiłuj się nad nami)
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
K. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!LITANIA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSAKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża, nam grzesznym pod krzyżem za Matkę dana,
O Przenajświętsze Oblicze, przez Maryję i św. Józefa z taką miłością po raz pierwszy uczczone, zmiłuj się nad nami.

- w stajence betlejemskiej napełniające radością Aniołów, pasterzy i mędrców ze Wschodu,
- w żłóbku łzami zalane,
- któreś w świątyni zraniło miłością serce Symeona i prorokini Anny,
- napełniające podziwem nauczycieli Zakonu świątyni,
- zachwycające wdziękiem i cudowną pięknością,
- w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne,
- zachwycające Aniołów,
- słodka i czysta rozkoszy Świętych Pańskich,
- arcydzieło Ducha Świętego, w którym Ojciec Przedwieczny upodobał sobie,
- najpiękniejsze zwierciadło doskonałości Bożej,
- najsłodsza pociecho Maryi Dziewicy i św. Józefa,
- które od nas gniew Boży odwracasz,
- postrachu szatanów,
- skarbie łask i błogosławieństwa,
- wystawione na pustyni na wichry, burze i niepogody, spalone słońcem i potem oblane wśród długich podróży,
- skromnością i słodyczą pociągające sprawiedliwych i grzeszników,
- smutne i płaczące nad grobem Łazarza,
- nad słońce jaśniejsze i chwałą promieniejące na górze Tabor,
- oblane łzami na widok niewdzięcznej Jerozolimy,
- w Ogrodzie Oliwnym do ziemi schylone i zawstydzone ciężkością grzechów naszych,
- krwawym potem zalane,
- znieważone zdradliwym pocałunkiem Judasza,
- świętością i wspaniałością swoją przestraszające żołnierzy i rzucające ich na ziemię,
- policzkowane przez podłego sługę,
- oplute i poranione tak straszliwie,
- którego Boskie spojrzenie w sercu św. Piotra nie zagojoną ranę boleści uczyniło,
- pohańbione dla nas w sądach jerozolimskich,
- nie zmieszane i nie zasmucone wyrokiem śmierci przez Piłata wydanym,
- zlane potem, krwią zbroczone i upadające w błoto pod wielkim ciężarem krzyża,
- wśród krzyżowej drogi czystą chustą otarte przez pobożną Weronikę,
- na okrutnej szubienicy podniesione,
- której piękność nieporównana zaćmiona została przerażającym obrazem niezliczonych grzechów naszych,
- okryte śmiertelną boleścią,
- przez Maryję najboleśniejszą i przez niewiasty święte obmyte, wonnościami namaszczone i owinięte całunem żałobnym,
- w grobie ukryte,
- pięknością i chwałą w dzień zmartwychwstania jaśniejące,
- promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia,
- głęboko w Najświętszym Sakramencie utajone i tak bardzo tam niekiedy znieważone przez grzeszników,
- które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i wielkim majestacie,
- które na sądzie przerazisz potępionych,
- które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuistą radością.
Modlitwa:

O Jezu, którego Boskie Oblicze tak miłosiernie się pochylało na drzewie krzyża w czasie Męki Twojej dla zbawienia świata, i dziś także pochylaj się miłościwie ku nam grzesznikom, spojrzyj na nas łaskawie i napełnij nas świętym pokojem. Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Amen.Modlitwa do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa

Pozdrawiamy czcimy i miłujemy Twoje Oblicze, o Jezu nasz kochany, prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatrujemy się w Ciebie całą siłą dusz naszych i błagamy najpokorniej, wyciśnij w nas Twój Boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twym Obliczu świętym, aby Ono było nam obroną niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Amen.

O Przenajświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, zasłoń nas!

Jezu, ufamy Tobie!

Litania do NSPJ św. Małgorzaty Marii AlacoquePozdrawiam Cię, Serce mojego Jezusa - zbawiaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Stwórcy - doskonal mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Zbawiciela - wyzwalaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Sędziego - przebaczaj mi.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Ojca - kieruj mną.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Mistrza - nauczaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Pasterza - ochraniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Dzieciątka Jezusa - pociągaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa umierającego na krzyżu - płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Brata - pozostań ze mną.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające - działaj we mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce miłosierne - odpowiadaj za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo pokorne - odpocznij we mnie .
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo cierpliwe - podtrzymuj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo wierne - płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce pełne pokoju - uspokajaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho strapionych - pocieszaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające nad wszystko, gorejące ognisko miłości - pochłaniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości - oświecaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Boże, przyczyno naszej radości - umacniaj mnie.
<< Powrót do strony głównej