<< Powrót do strony głównej / Aktualności / Intencje modlitewne / Chat / Księga gości / SUBskrypcja / Poleć nas /APEL MIŁOŚCI( Orędzie Boskiego Serca Jezusowego do świata przekazane i napisane przez Siostrę Józefę Menendez ).


"Chcę, aby świat znał Moje Serce. Chcę, by ludzie poznali Moją miłość... Czy wiedzą oni, co dla nich uczyniłem?"

"Kocham ludzi, jeżeli popełniwszy pierwszy grzech, z pokorą przychodzą Mnie przeprosić... Kocham ich, kiedy opłakują swój drugi upadek, a jeżeli powtarza się to nie miliard razy, ale miliony miliardów razy, zawsze ich kocham i zawsze przebaczam, i tą samą Krwią zmywam tak samo ostatni jak i pierwszy ich grzech."

"Ludziom, do których macie dostęp, wpajajcie miłość i ufność. Zanurzajcie ich w miłości, w ufności, w dobroci i w miłosierdziu mego Serca. A jeżeli macie okazję dać Mnie poznać, mówcie ludziom zawsze, by się nie bali, bo Ja jestem Bogiem miłości."

"Chcę przebaczać, chcę rządzić. Chcę przebaczać ludziom i narodom. Chcę królować nad sercami, nad narodami, nad całym światem. Chcę zaprowadzić mój pokój na całej ziemi, ale w sposób specjalny w tym kraju błogosławionym, który stał się kolebką nabożeństwa do Mego Serca. Tak chcę być pokojem świata, jego życiem, jego Królem. Jestem mądrością i szczęściem. Jestem miłością i miłosierdziem. Jestem pokojem i będę panował. Wyleję potoki miłosierdzia, aby zmazać niewdzięczność świata, aby naprawić wyrządzone przezeń zniewagi, wybiorę ofiary, które wybłagają przebaczenie... Tak jest na świecie wielu ludzi, którzy pragną mi się podobać... Są także szczodrzy, którzy dają mi wszystko, co mają, bym się nimi posłużył według moich pragnień i mojej woli. Moje królowanie zacznę od czynienia miłosierdzia, bo królestwo moje jest królestwem pokoju i miłości - oto cel, do którego zmierzam, oto moje Dzieło Miłości."

"Miłość nie męczy się przebaczeniem! Nie ten jest najszczęśliwszy, kto nigdy nie potrzebował przebaczenia, ale raczej ten, kto musiał wielokrotnie się upokorzyć."

"Oto co pragnę wytłumaczyć ludziom: tym, którzy zgrzeszyli - że Miłosierdzie mego Serca jest niewyczerpane; z zimnym i obojętnym - że Moje Serce jest płomieniem, który chce ich rozpalić, bo ich kocha; ludziom pobożnym i dobrym - że Serce Moje jest drogą doskonałości, prowadzącą bezpiecznie do błogosławionego celu. Wreszcie tych, którzy Mi się poświęcili, kapłanów i zakonników, i tych, których ulubiłem i wybrałem, będę prosił raz jeszcze, by Mi dali swoją miłość, a nie wątpili w Moją; zwłaszcza, by Mi zaufali i nie zwątpili w moje miłosierdzie. Tak łatwo jest oczekiwać wszystkiego od Mego Serca."

"Niech ci najbardziej słabi nie boją się, niech ci najbardziej winni nie uciekają ode Mnie!... Niech wszyscy się zbliżą! Czekam na nich jak ojciec, otwieram ramiona, by obdarzyć życiem i prawdziwym szczęściem!"

"Moje Serce jest nieskończenie święte, ale też nieskończenie mądre. Znając nędzę i ułomność człowieka pochyla się Ono nad biednymi grzesznikami z niewyczerpanym miłosierdziem."<< Powrót do strony głównej