<< Powrót do strony głównej / Aktualności / Intencje modlitewne / Chat / Księga gości / SUBskrypcja / Poleć nas /PRAKTYKI MODLITEWNE CZCICIELI BOŻEGO SERCAPrawdziwi czciciele Bożego Serca starannie pielęgnują modlitwę, która przybliża ich do Zbawiciela i jednocześnie odsłania przepaść miłości, która obficie płynie z otwartej rany Jego boku. Ma ona na celu:

- wynagrodzenie zbolałemu Sercu Zbawiciela za wszystkie grzechy ludzi
i oziębłość w stosunku do Jego nieskończonej Miłości
- pocieszenie Bożego Serca konającego w Ogrójcu i na Kalwarii
- oddanie czci, której tak często jest pozbawiany
- wyznanie miłości, jako odpowiedź na Jego Miłość


Do najbardziej uprzywilejowanych praktyk modlitewnych czcicieli Bożego Serca należą:

- pobożne uczestnictwo w Eucharystii i częste przyjmowanie Komunii Świętej
- praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca
- adoracja Najświętszego Sakramentu
- czuwanie podczas Godziny Świętej
- odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego
- odprawianie Drogi Krzyżowej
- i wiele innych - podyktowanych pragnieniami gorliwych dusz, rozkochanych w Bożym Sercu

Oto kilka fragmentów na ten właśnie temat, które maja być zachętą do wprowadzenia na stałe w życie owych zbawiennych praktyk, przez wszystkich, którzy pragnąć bliskości Boga, objawiającego tajemnicę Swojego Serca.

Pan Jezus w objawieniach udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacoque wypowiedział słowa: "w nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką".

Wiemy przecież, że Komunia św. zdolna jest wynagrodzić Bogu za grzechy - więcej niż inne dobre uczynki. Dlatego Zbawiciel tak gorąco nas do niej zachęca. Jak grzech najbardziej oddala człowieka od Boga, tak Komunia św. najściślej nas z Nim łączy. Szczególnie ma być przyjęta w piątek, aby nasze wynagrodzenie łączyło się z najwyższym wynagrodzeniem, jakie złożył Chrystus swemu Ojcu w Wielki Piątek. Musi to być jednak godnie (!), w stanie łaski uświęcającej, przyjęte Ciało Pana. Pan Jezus obiecał, że tym wszystkim, którzy będą przyjmować Komunię św. przez dziewięć pierwszych piątków, da w chwili śmierci łaski szczególne, by mogli się z nim pojednać. Chyba, że ktoś sam odmówi tych łask, wówczas Bóg nie będzie go zmuszał do ich przyjęcia, nie będzie łamał jego woli.

Pan Jezus bardzo ubolewa nad niewdzięcznością i zupełnym niedostrzeganiem Jego zbawczego poświęcenia się dla wiecznego życia, wyproszonego przez Jego ogromne cierpienie, u Boga-Ojca. Dlatego o bólu Swego Serca mówi do umiłowanej przez siebie siostry Małgorzaty Marii:

"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, by dać im dowody swej miłości. A w zamian od większości z nich doznało tyle niewdzięczności przez ich nieuszanowania i świętokradztwa, przez ich oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do tego Sakramentu Miłości. A o wiele większą boleść sprawia mi to, że nawet serca Mnie poświęcone tak ze Mną postępują. Dlatego żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświecony na szczególną uroczystość ku uczczeniu Mojego Serca przez to, że w tym dniu wierni przystępować będą do Komunii św., że będą składać uroczyste wynagrodzenia przez publiczne wyznawanie win, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach."

Jezus pragnie bliskości ludzkich serc, powiedział o tym Małgorzacie Marii, a dziś te same słowa kieruje do każdego z nas:

"Postarasz się każdej nocy z czwartku na piątek brać udział w trwodze mojego konania, którą dobrowolnie wziąłem na siebie w Ogrodzie Oliwnym. Abyś się mogła zjednoczyć ze Mną w pokornej modlitwie, którą ja wówczas pomimo śmiertelnej trwogi zanosiłem do Mojego Ojca, będziesz czuwać pomiędzy jedenastą godziną, a północą i cały ten czas spędzisz w zjednoczeniu ze Mną, w pozycji leżącej z twarzą do ziemi. Będziesz to czynić zarówno dla uśmierzenia gniewu Bożego i uproszenia miłosierdzia dla grzeszników, jak i po to, by Mi nieco osłodzić gorycz, jakiej doznałem, gdy opuścili Mnie Apostołowie, a Ja musiałem ich zganić, że nawet jednej godziny nie mogli czuwać ze Mną".

Pamiętajmy, że "gorąca modlitwa przebija niebiosa, nigdy nie wraca z próżnymi rękami, lecz wieńce i palmy przynosi jako zdobycz" /Franciszek Salezy/, modlitwa jest kluczem do nieba; do nieba wznoszą się błagania, a z nieba płynie zmiłowanie. Modlitwa jest najskuteczniejszą bronią apostoła Serca Jezusowego. Z wiarą wznoszona do Boga wyprasza wszelkie łaski. Ona wyjednuje owocność działalności apostolskiej i może nawet zastąpić apostolstwo czynu tam, gdzie nie ma warunków do jego rozwoju. (por. Arcybr. Str. Honor.)

Wpatrując się w otwartą dla grzeszników ranę Serca Jezusa, pamiętajmy, że "obdarzy On łaskami i błogosławieństwem wierne i współczujące dusze, które spełnią względem Niego misję poświęcenia i miłości"

Duszo, "stań teraz przed Obliczem Pana jak czyste płótno oczekujące na malarza... a tym płótnem jest twoja dusza, na którym Mistrz zamierza wymalować obraz swojego cierpiącego życia, tego życia, które bez reszty upłynęło w miłości i wyrzeczeniu, w samotności, milczeniu i ofierze, aż do wyniszczenia". Czy jesteś gotowa? Czyń wszystko z miłości, nic z przymusu, a Bóg upodoba sobie w Tobie.


TYDZIEŃ Z NAJŚWIĘTSZYM SERCEM JEZUSANiedziela: Kochaj Mnie!
Kochać - to oddawać się całkowicie i bez zastrzeżeń Bożemu Sercu. Zapomnieć o sobie dla miłości Tego, Którego się kocha.

Poniedziałek: Radź się Mnie!
Ja jestem wiernym Przyjacielem. Nie czyń nic bez Mojej rady. Ja jeden pozostaję przy tobie, gdy wszyscy inni opuszczą.

Wtorek: Naśladuj Mnie!
Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca i spełnić Jego dzieło Miłosierdzia i Miłości.

Środa: Posługuj się Mną!
Jako Naprawicielem twoich błędów... Jako Uświęcicielem twoich czynów...

Czwartek: Jednocz się ze Mną!
Jak najczęściej - przez Komunię świętą sakramentalną. Jeszcze częściej - przez Komunię świętą duchową. Zawsze - przez Komunię zjednoczenia z Moją Wolą.

Piątek: Patrz na Mnie!
Wiszącego na krzyżu i czytaj we Mnie, w Moim Sercu, niezmierzoną miłość jaką mam dla ciebie.

Sobota: Ofiaruj Mnie!
Przez ręce Maryi, przez ręce kapłana i przez wszystkie twe sprawy złączone z Moimi.

Zawsze: Oddawaj Mi chwałę!
Przez wiarę - ponieważ Jestem Bogiem! Przez ufność - ponieważ Jestem Zbawicielem! Przez wierność - ponieważ Jestem twoim Przyjacielem.

<< Powrót do strony głównej