<< Powrót do strony głównej / Aktualności / Intencje modlitewne / Chat / Księga gości / SUBskrypcja / Poleć nas /PIEŚNI O SERCU JEZUSAJEZU MIŁOŚCI TWEJ
ukryty w Hostii tej * Wielbimy cud, * Żeś się pokarmem stał, * Żeś nam swe Ciało dał, * Żeś skarby łaski zlał * Na wierny lud. Dla biednych stworzeń Twych. * Co ostrzem grzechów swych * Zraniły Cię, * Włócznią, co w boku tkwi. * Otwierasz serca drzwi, * By w Twojej Boskiej Krwi * Obmyły się. I w Boskim Sercu tam * Schronienie dajesz nam, * O, Jezu mój, * Aby nas żądłem swym * Wróg nasz nie dotknął w Nim, * By się przed piekła złem * Lud ukrył Twój. Twe Serce tronem łask, * I miłosierdzia blask * W Nim świeci się: * Panie, Ty widzisz sam, * Jak bardzo ciężko nam * Więc grzesznym pozwól tam * Przytulić się. O Jezu, Panie nasz, * Co nędzę naszą znasz, * Grzeszników zbaw, * By święte życie wieść. * A potem Tobie cześć * W niebiosach mogli nieść, * O Jezu spraw.KIEDYŚ O JEZU CHODZIŁ PO ŚWIECIE
Brałeś dziateczki w objęcia swe, * Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię * Do Serca Twego przytul i mnie. Byłeś Dzieciątkiem Ty wielki Boże! * W żłóbku płakałeś nad światem złym. * Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze * Serce swe daję, Ty mieszkaj w nim! Kto by u siebie dziecię przyjmował * Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię. * Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował, * Za to Cię kochać na wieki chcę. Rzekłeś, nie może ze mną być w niebie * Kto nie chce dziecku podobnym być. * Ja, dziecię Twoje chcę przyjść do Ciebie * Daj mi niewinnie do śmierci żyć!TWEMU SERCU CZEŚĆ SKŁADAMY
, o Jezu nasz o Jezu! * Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi! * Ref. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz o Jezu! * Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi! * Ref. Ono przepaścią miłości, o Jezu nasz o Jezu! * W Nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi! * Ref. Tam ucieczka, tam schronienie, o Jezu nasz o Jezu! * Gdy nas ciśnie utrapienie, o Zbawicielu drogi! * Ref. Gdy kto grzeszy a żałuje, o Jezu nasz o Jezu! * Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi! * Ref. Ref: Chwała niech będzie zawsze i wszędzie * Twemu Sercu, o mój Jezu!Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI
, z tej łez doliny * tęskny się w niebo unosi dźwięk: * O Boskie Serce, skarbie jedyny, * Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej odrzucać modlitwy tej, * Bo Twej litości błagamy w niej. * Ref. Ku Tobie oczy zalane łzami * Z wielką ufnością zwrócone są; * Ty się zlitujesz pewnie nad nami, * Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą. * Ku Tobie ślemy błagalny głos: * Ach, odwróć od nas karania cios! * Ref. To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli, * Żeśmy Ci wiele zadali ran. * Żeśmy na litość nie zasłużyli. * Aleś Ty dobry Ojciec i Pan! * Tyś za nas wylał najdroższą Krew, * Zalej nią, zalej słuszny Swój gniew, * Ref. Ref: Serce Jezusa ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj nad ludem swym!SERCE NAJŚWIĘTSZE, TOBIE NIEBO CAŁE
, * Bez przerwy składa pieśni uwielbienia, * I biedna ziemia wznosi Tobie chwałę, * Boś ty jej źródłem szczęścia i zbawienia. Serce Jezusa, na ziemi i w niebie * Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie; * Króluj nad nami, ach króluj wszechwładnie, * Z czcią niech przed Tobą cały świat upadnie. Serce najdroższe, ta głęboka rana, * Że Ty serc pragniesz, tak wymownie woła, * Ach, miłość Twoja z niczym niezrównana; * Któż się wzywaniu Twemu oprzeć zdoła. Serce najsłodsze, z Ciebie potok tryska * Krwi przenajdroższej, co grzechy zmazała; * Cierniowy wieniec Ciebie wkoło ściska; * Nasza go ręka, złość nasza splatała. Serce najdroższe, radości świątynio. * Z Ciebie zdrój szczęścia na tę ziemię płynie; * Tyś dla nas biednych pociechy krynicą * W smutnym wygnaniu na tej łez dolinie.KOCHAJMY PANA
, bo serce Jego * Żąda i pragnie serca naszego, * Dla nas Mu włócznią boleść zadana, * Ref. O pójdź do Niego, wszystko stworzenie, * Sercu Jezusa złóż dziękczynienie * I twoje przed Nim zegnij kolana; * Ref. Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, * Zmyć grzechów zmazy w czystej krynicy, * Nad śnieg zbieleje dusza zmazana; * Ref. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze, * Obmyte we łzach pokuty skrusze, * już niewinności szata wam dana; * Ref. Ref: Kochajmy Pana, kochajmy Pana!NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE,
* Poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas samych, * Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje.POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI
, * Tym, co serce Twe kochają; * Niech skarb ten cenny, drogi, * Na wiek wieków posiadają. Za Twe łaski dziękujemy, * Które Serce Twoje dało; * W dani dusze Ci niesiemy, * By nas Serce Twe kochało. Trzykroć święte Serce Boga, * Tobie śpiewa niebo całe, * Ciebie wielbi Matka droga, * Tobie lud Twój składa chwałę. Nie opuszczaj nas, o Panie! * Odpuść grzesznym liczne winy, * Daj nam w Serca Twego ranie * Błogosławieństw zdrój jedyny. Zostań słodki Jezu z nami! * Świeć nam Serca promieniami, * Świeć nam słońcem Twej miłości. * Na tej ziemi i w wieczności!<< Powrót do strony głównej