<< Powrót do strony głównej / Aktualności / Intencje modlitewne / Chat / Księga gości / SUBskrypcja / Poleć nas /STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSADroga powstania Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa

W grudniu 1862r. do klasztoru ss. wizytek nadeszła pewna przesyłka - statua Najświętszego Serca Pana Jezusa - prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurkę. Jednak Bóg wszedł pod dach zakonny z większymi planami, którymi podzielił się z siostrą Marią Konstancją Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej skromna i pobożna dusza nieustannie była w Nim zatopiona przez cichą i wierną modlitwę. Pan natchnął ją głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego. Zaczęła więc rozważać słowa Psalmu 68, gdzie czytamy: "szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem "... Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: "jednej godziny nie mogliście czuwać?". Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela Zgromadzenia - św. Franciszka Salezego: "chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich". Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał. Tak więc siostra Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla straży honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata. W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, w którego środku widniało Serce. I tak, zgodnie z Bożym zamysłem dnia 13.III.1863 roku powstała Straż Honorowa, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lionu we Francji.

Zegar czuwańZegar Straży utworzony jest przez wieniec z gwiazd 12, obejmuje on cały świat i zawsze jest ktoś, kto czuwa, czci Boskie Serca, które znajduje się wewnątrz tarczy. Jest ono nieustannie oplecione modlitwą czcicieli, których oznaczają te gwiazdy. To jest tak, że jeżeli my, w Polsce, śpimy to czuwają w innym zakątku świata. Czuwanie to polega na szczególnym łączeniu się z Jezusem podczas obranej przez siebie modlitwy. Ofiarujemy w niej Boskiemu Sercu to wszystko czym się zajmujemy. Nade wszystko myślą i sercem łączymy się z Jezusem, pozostając przy wykonywaniu codziennych zajęć. Tak więc zasadniczym rysem jest to, iż Straż nie ma w swym założeniu, by obraną godzinę spędzać wyłącznie w świątyni; jeśli jest taka możliwość - należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane. Dusza ma się kierować ku Jezusowi, który pełen smutku czeka na wynagrodzenie - a wynagradzać ma miłością; stawać się apostołem w sprawach codziennych; nawiązać jedność z Chrystusem w czasie, o którym nikt nie wie. W każdej godzinie oprócz intencji własnych, polecamy Bogu wyznaczone intencje, tzn.:

• 12-13 Kościół św. Papież, biskupi, kapłani, seminaria i nowicjaty
• 13-14 narody, rządzący, pokój i porozumienie
• 2-3 wielkie instytucje: polityczne, cywilne, społeczne
• 3-4 nawrócenie grzeszników i dalekich od wiary
• 4-5 nauczanie i wychowywanie młodzieży, nauczyciele, wybór zawodu i powołania
• 5-6 praca i wszystkie wypływające z niej problemy społeczne i ekonomiczne
• 6-7 osoby dotknięte strapieniem, narażone na pokusy i doświadczenia
• 7-8 rodzina, ojcowie i matki, małżeństwa chrześcijańskie i narzeczeni
• 8-9 misje katolickie, misjonarze i wszystkie dzieła dobroczynne
• 9-10 chorzy i konający
• 10-11 dusze w czyśćcu, zmarli w tym członkowie Straży Honorowej
• 11-12 królowanie Serca Pana Jezusa

Św. Małgorzata Maria powiedziała: "wszystko z miłości - nic z przymusu". Tak więc czuwajmy z Chrystusem konającym w Ogrójcu i na Kalwarii wynagradzając Jego zbolałemu Sercu. Pocieszajmy Serce Boże naśladując pokorną i wdzięczną miłość św. Marii Magdaleny. Warto wiedzieć, że pierwszą Strażą Honorową czuwającą przy Zbawicielu, który potrzebował pocieszenia i obecność dusz rozmiłowanych w Nim - była Maryja, matka Jezusa, Jan - ukochany Jego uczeń i Maria Magdalena - rozmiłowana w Chrystusie. Otrzymali oni największą nagrodę jaką otrzymała pierwsza Straż Honorowa - tzn. Obecność w chwili otwarcia Jezusowego Serca. Oni pierwsi wpatrywali się w to pełne słodyczy Serce przebite włócznią. Jezus po dziś dzień poszukuje grona kochających osób, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością, wierną i pamięcią - obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których

Zbawiciel tyle wycierpiał.
Do obowiązków Straży należy:

1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.

2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).

3. Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.

4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.

6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.
Kto pragnie stać się członkiem Straży Honorowej powinien:

- obrać sobie jedną godzinę dnia, aby w niej przy zwykłych zajęciach pamiętać o Najświętszym Sercu Jezusa i myślą czuwać przy Nim aktami miłości i wiary, oraz ofiarować Mu w intencji wynagrodzenia swoje czynności i cierpienia w czasie tej obranej godziny

- być przyjętym przez Dyrektora lub upoważnionego Zelatora, lub przez klasztor Sióstr Wizytek w Krakowie (Nic nie obowiązuje pod grzechem). Do Straży mogą należeć wszyscy wierni, w tym również ludzie chorzy, starsi, nawet nie wychodzący z domu

<< Powrót do strony głównej