/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

GODZINKI O MIŁOSIERNYM ZBAWICIELU
NA JUTRZNIĘ

V. Boże, przybądź nam na pomoc. R. Panie, śpiesz nam na ratunek. V. Miłosierdzie Pana + chroni świat nasz cały. R. Ufamy Panu, Ufamy Panu.

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera wzniosła nieustanna.

HYMN

Boże Wieczny, Trójjedyny, Z miłosiernej Twej miłości Bez żadnej innej przyczyny Wydobyłeś świat z nicości. A człowieka przeobficie Chciałeś darzyć swoim życiem. Nowe miłosierdzia dziwy: Gdy człek pychą uwiedziony, Sądem Twoim sprawiedliwym, Z raju został wypędzony. Ty opuścić go nie chciałeś, Zbawiciela obiecałeś. Boże jeden i Troisty, W miłosierdziu nieprzebrany, Ku Twej chwale hymn wieczysty, W niebie nucą Ci wybrani. Wraz z niebieskim Jeruzalem, My głosimy Twoją chwałę.

V. Miłosierdzie Boże + ogarnia świat nasz cały. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Dziękujemy Panu, bo jest dobry. R. Bo Jego łaska trwa na wieki.

Módlmy się:

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, spraw abyśmy siłą ducha opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA PRYMĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

Pośród nocy, zła i grzechu, Miłosierdzia lśni Jutrzenka, Bogu, ludziom na pociechę. Maryja czysta Panienka. W niej się spełnił cud miłości, Bóg pojednał się z ludzkością. Oto Jezus, Bóg, Zbawiciel, Miłosierdzie w Nim wcielone, Za nas oddał swoje życie, Na haniebnym drzewie skonał. Taką ceną odkupieni, Znów jesteśmy dziećmi Twymi. W Sercu Twoim Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć Baranku Boży. Miłosierdzia Twego chwałę, Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże +usprawiedliwia nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. O Boże nasz, składamy Ci dzięki, R. Hymnami chwały Cię wywyższamy.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA TERCJĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

By obdarzyć świat pokojem Z Serca włócznią otwartego, Wytrysnęły te dwa zdroje, Miłosierdzia niezmiernego. Woda na grzechów obmycie, Krew, by karmić nasze życie. I jak w arce Twej zbawienia, Skarb ten złożony jest w Kościele, Aby wszystkie pokolenia Zeszły się w Mistycznym Ciele; By wysławiać całym życiem, Miłosierdzia tajemnicę. W Sercu Twoim, Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył; Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzia Twego chwałę, Chcemy głosić całym życiem.

V. Miłosierdzie Boże + koi serca udręczone. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Skosztujecie i zobaczcie jak nasz Pan jest dobry. R. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Módlmy się:

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

NA SEKSTĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

Z wodą chrztu na świat spływają, Miłosierdzia hojne zdroje, Dzieci gniewu przemieniając, W ukochane dzieci Twoje. Co przez wieczność będą całą, Miłosierdzia głosić chwałę. Lecz Zbawiciel miłosierny, Znając słabość naszą wielką, Wie jak łatwośmy niewierni, Jak cofamy się przed walką. Więc moc daje do działania, W sakramencie Bierzmowania. W Sercu Twoim Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzia Twego chwałę, Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże + w wierze nas utwierdza. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Błogosław duszo moja Pana. R. I nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością, niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski w tych, których odrodziłeś przez sakrament Chrztu świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA NONĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

Oto źródło łaski wszelkiej, Zbawcza Męka na ołtarzach, Uobecnia się przez wieki, Miłosierdziem wszystkich darząc. Msza - w niej uczta zgotowana, Ciało, Krew Chrystusa Pana. Przez sakrament Twój Kapłaństwa Miłosierdzia narzędziami, Czynisz, Panie, swych wybrańców, Sam w nich jesteś między nami. Za te cuda, o zaiste! Któż Ci dzięki odda Chryste, W Sercu Twoim Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzia Twego Chwałę, Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże + dźwiga nas z wszelkiej nędzy. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Błogosław duszo moja Pana. R. Który okazuje Swoje miłosierdzie w sakramencie Kapłaństwa.

Módlmy się:

Boże, Ty ustanowiłeś Swego Syna najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy Twoich sakramentów, wiernie wykonywali powierzoną im służbę. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA NIESZPORY

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

A kto duszę grzechem zmaże, Niech się rzuci do stóp Pana, Jeśli z żalem się oskarży, Wina będzie darowana. W miłosierdzia sakramencie Łaskę zyska w tym momencie. Tak Zbawiciel miłosierny, Łask udziela przeobficie I w chorobie krzepi wiernych, I rodzinne święci życie. W miłosierdzia więc promieniach, Całe życie nam się zmienia. W Sercu Twoim Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzi Twego Chwalę, Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże + winy nam przebacza. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Dziękujemy Panu za Jego miłosierdzie. R. Za Jego cuda dla synów ludzkich.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA KOMPLETĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.

HYMN

Nie wypowie ludzka mowa I nie pojmie ludzkie serce, Jaki bezmiar łask się chowa W miłosiernym Sercu Zbawcy. Więc niech nam Niepokalana, Dopomoże wielbić Pana. Z Matką Bożą się radujmy, Że doznaliśmy zbawienia. Pieśń wdzięczności wyśpiewujmy, Z pokolenia w pokolenie. Aż przez wieczność będziem całą, Miłosierdzia śpiewać chwałę. W Sercu Twoim Jezu Chryste Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzia Twego chwałę, Chcemy głosić życiem całym.

V. Miłosierdzie Boże + towarzyszy nam przez całe życie. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Udziel nam pomocy przeciw nieprzyjacielowi. R. Bo daremna jest pomoc ludzka.

Módlmy się:

Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, Ty umacniasz wiarę swojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby wszyscy wierni głębiej pojęli, jak nieskończona jest Miłość, przez którą zostali stworzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostali odkupieni, jak potężny jest Duch, który ich odrodził do życia i nimi kieruje. Przez Chrystusa Pana naszego.

V. Szczęśliwy człowiek, R. Który pokłada nadzieję w Panu. V. Błogosławmy Panu, R. Bogu niech będą dzięki. V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/