/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

Test o kulcie Bożego Miłosierdzia


Podaj swoje imię (lub pseudo):

1. Jaką modlitwę Pan Jezus nauczył i nazkazał odmawiać św. Faustynie?

 • Koronkę o nawrócenie grzeszników
 • Koronkę ku czci Ducha Świetego i Jego siedmiu darów
 • Koronkę do Najświętszych Ran Pana Jezusa
 • Koronkę do Miłosierdzia Bożego
 • Koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa

2. Co Pan Jezus zażyczył sobie od Siostry Faustyny?

 • Szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego oraz czczenia obrazu
 • Odmawiania różańca
 • Postu
 • Wyrzeczenia
 • Założenia zakonu

3. Jakiego święta życzył sobie Pan Jezus?

 • Podwyższenia krzyża
 • Wniebowstąpienia
 • Serca Jezusa
 • Miłosierdzia Bożego
 • Przemienienia

4. Kiedy miało być praktykowane to święto?

 • W drugą niedzielę po Wielkanocy
 • W pierwszą niedzielę po Wielkanocy
 • W niedziele Wielkanocną
 • W trzecią niedziele po Wielkanocy
 • W Wielki Piątek
 • W niedziele palmową

5. Jaka była obietnica Jezusa co do obrazu Miłosierdzia Bożego?

 • Długowieczność
 • Żadna dusza nie zginie która czcić będzie ten obraz
 • Bogactwo na ziemi

6. Gdzie zapisywała św. Faustyna swoje objawienia?

 • na kartkach
 • w pamiętniku
 • w książce
 • w dzienniczku
 • w listach

7. Kiedy odbyła się kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny?

 • 25.08.1889
 • 18.04.1993
 • 5.10.1995
 • 30.04.2000
 • 17.08.2002

8. Kto napisał encyklikę Dives in Misericordia?

 • Jan Paweł VI
 • Jan Paweł II
 • Benedykt XVI
 • Papież Jan XXIII
 • Pius XII

9. Kiedy świat został zawierzony Miłosierdziu Bożemu i przez kogo?

 • przez kard. Franciszka Macharskiego - 25.01.2000
 • przez kard. Józefa Glempa - 13.05.1981
 • przez kard. Stanisława Dziwisza - 2.09.2005
 • przez papieża Jana Pawła II - 30.04.2000
 • przez papieża Jana Pawła II - 17.08.2002

10. Jak nazywał się spowiednik św. Faustyny?

 • ks. Zbigniew Rakiej
 • kard. Adam Sapieha
 • ks. Michał Sopoćko
 • kard. Stefan Wyszyński
 • Ks. Janusz Prejzner

11. Gdzie znajduje się światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia?

 • w Częstochowie
 • w Warszawie
 • w Wilnie
 • w Krakowie - Łagiewnikach
 • w Płocku

12. Kiedy jest liturgiczne wspomnienie św. Faustyny?

 • 14.09
 • 1.XI
 • 30.04.
 • 5.X
 • 25.O8

13. Gdzie znajduje się sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny?

 • Świnice Warckie
 • Kraków
 • Lwów
 • Lublin
 • Płock

14. Kiedy było pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego?

 • 30.09.1932
 • 10.10.1910
 • 22.04.1925
 • 12.10.1933
 • 22.02.1931

15. Gdzie urodziła się św. Faustyna?

 • we Lwowie
 • w Krakowie
 • w Głogowcu
 • w Warszawie
 • w Płocku

16. Kto namalował po raz pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego?

 • Adolf Hyła
 • Adam Chmielowski
 • Eugeniusz Kazimirowski
 • Rafał Malczewski
 • Wojciech Kossak

17. Kiedy rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego?

 • w Wielkanoc
 • w Wielki Post
 • w Wielki Piątek
 • w środę popielcową
 • w niedzielę palmową

18. Kiedy urodziła się św. Faustyna?

 • 25.05.1900
 • 25.09.1906
 • 25.08.1905
 • 26.10.1910
 • 5.10.1905

19. Kiedy po raz pierwszy św. Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek?

 • 5.10.1929
 • 28.07.1934
 • 30.09.1935
 • 24.12.1933
 • 1.11.1930

20. Gdzie miało miejsce pierwsze objawienie?

 • w Warszawie
 • w Łagiewnikach
 • w Płocku
 • w Wilnie
 • we Lwowie----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/