/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

OGIEŃ MIŁOSIERDZIA
"Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął..." / Łk 12,49/

O jakim ogniu mówi Jezus w słowach Ewangelii? Syn Boży, jak wiemy, przyszedł do grzeszników, nie do sprawiedliwych /por. Mt. 9,13/ - i to przede wszystkim dla nich ma płonąć ogień Bożej Miłości! Na kartach Ewangelii to sam Jezus jest żywą pochodnią, która niesie ludzkości światło i ciepło. Święta Siostra Faustyna mówi "Hostio św., w Tobie zawarty jest ogień najczystszej miłości, który płonie z łona Ojca Przedwiecznego, jako z przepaści nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników".

Tak więc Ogień Miłosierdzia to nic innego jak potok miłości Bożej rozlewającej się na wszystkie ludzkie dusze. Ogień ten zdolny jest całkowicie przemienić człowieka, gdyż misją Boga Miłości jest darować życie w obfitości wszystkim swoim stworzeniom /por J 10,10/.

Komu Bóg zechciał wlać do serca, choć namiastkę tego ognia - dostępuje ogromnej łaski, o której również pisze siostra "o Boże wiekuisty, pali się we mnie ogień nieugaszony błagania Ciebie o miłosierdzie; wyczuwam i rozumiem, że to jest moje zadanie, tu i w wieczności. Tyś sam kazał mi mówić o tym wielkim miłosierdziu i dobroci Twojej". Jest to palące pragnienie głoszenia Bożego Miłosierdzia. Każdy staje się misjonarzem, powiernikiem Jezusa i w naczyniu glinianym niesie drogocenną perłę, którą jest dar rozniecania ognia miłosierdzia słowem, modlitwą i czynem.

"Kiedy byłam w kościele, czekając na spowiedź - pisze Siostra Faustyna, ujrzałam promienie wychodzące z monstrancji, rozchodziły się one po całym kościele. Były bardzo jasne i przeźroczyste jak kryształ. Prosiłam wówczas Jezusa, aby raczył zapalić ogień swojej miłości we wszystkich duszach oziębłych. Pod tymi promieniami rozgrzeje się każde serce, chociażby było zimne jak bryła lodu, chociażby było twarde jak skała, skruszy się na proch" /por.(156) JMJ/.

Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Watykanie światło - które nazwano Ogniem Miłosierdzia, ma ono być widzialnym symbolem tego Ognia, który rozlewa się z Bożego Serca. Dziś towarzyszy ono wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, która odbywa się w małej kaplicy w krakowskich Łagiewnikach. Tam też w październiku 2005r. pod hasłem "Nieść światu ogień miłosierdzia", odbył się II Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia". Uczestnicy dali piękne świadectwo, w jaki sposób rozniecają iskrę Bożego Miłosierdzia na całym świecie.

Nie trzeba jednak dalekich podróży - wystarczy na sam początek pielgrzymka do własnego serca, pokorne stanięcie w prawdzie i skrusze przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i szczera odpowiedź, jaki we mnie jest Ogień Bożego Miłosierdzia - czy pięknie płonie czy raczej tli się w zupełnym zapomnieniu...

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/