/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

SPRAWIEDLIWOŚĆ CZY MIŁOSIERDZIE ?
"Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła" Ps. 145,8-9

Cała historia zbawienia zwraca nasze oczy ku Bogu, który stwarzając świat tchnął życie, we wszystko co miłował. Na swój obraz i podobieństwo uczynił człowieka. Jednak wraz z grzechem pierworodnym pojawiło się zło, które zaciekle walczy i wydziera Bogu Jego dzieło zwracając je przeciwko Niemu. Bóg umiłował swoje stworzenie do tego stopnia, iż uposażył ludzi w najpiękniejszy z darów: wolną wolę. Dał łaskę rozeznania co jest dobre, a co złe. Jednocześnie ofiarował człowiekowi wszystkie możliwe narzędzia do walki z tym, co go oddala od Stwórcy i nigdy nie pozostawił go samemu sobie. Jednak mimo to nie każdy korzysta z tych dobrodziejstw - krocząc drogą łatwą i przyjemną szybko oddala się od Boga. Bóg poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa zapowiedział ludzkości powtórne swoje przyjście. Przyjdzie, by na nowo przywrócić utraconą harmonię. Jednak zanim ten czas nadejdzie, nieustannie wyciąga do ludzi pomocną dłoń, przypominając, że jest Bogiem pełnym miłości i bardzo sprawiedliwym.

Tak wiele zostało już napisane i powiedziane o Bożej sprawiedliwości. Wielokrotnie na kartach Pisma Św. pojawia się opis owej sprawiedliwej ręki Pana, która niekiedy w swej surowości przyprawia o drżenie biednego grzesznika. Takim trafnym przykładem może być fragment z Księgi Proroka Izajasza 47,3 "Wezmę pomstę, nie oszczędzę nikogo, mówi wasz Odkupiciel, na imię Mu Pan Zastępów". Straszna jest przyszłość grzesznika, który trwa w swym uporze i odwraca się od Boga. Oto los, który sam sobie gotuje: "przyjdzie na ciebie nieszczęście, którego nie potrafisz zażegnać i spadnie na ciebie klęska, której nie zdołasz odwrócić" Iz. 47,11. Bóg jednak powołał grzeszną ludzkość do życia w Chrystusie i jak pisze św. Paweł byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jednak Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość jaką nas umiłował - przywrócił nas do życia (por. Ef. 2,3-5). Bóg umiłował człowieka i chciał byśmy w Jego Obliczu byli święci i nieskalani por. Ef. 1,4. A jednocześnie szanując wolną wolę człowieka, przypomina, że "każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone" Mt. 6,19. "Odda człowiekowi według jego czynów" Syr.35,22, ponieważ to "Pan jest Sędzią" Syr. 35,12. A kto nadużywać będzie Jego dobroci usłyszy bardzo cierpkie słowa: "odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości" Ps.6,9. Bóg jednak przez całe życie człowieka nie szczędzi mu potrzebnych łask do wzrostu w świętości. Gdyby jednak czegoś nam brakowało zachęca: "proście, a będzie wam dane" Mt 7,7. On jest naszym Najczulszym Ojcem i wie, czego nam potrzeba.

Dla wszystkich, którzy nie skorzystają z tego zaproszenia, na końcu czasów Pan sądzić będzie sprawiedliwie, a "będzie to sąd nieubłagany" Mt. 2,10. Bóg jednak ze swej natury jest samą Miłością i łagodnie mówi do każdego z nas, że "miłosierdzie odnosi triumf nad sądem" Mt. 2,10. Bóg jest miłosierny, ponieważ po każdym grzechu nadal opiekuje się człowiekiem i nie potępia go. Sama sprawiedliwość nie wystarcza Mu do budowania związku przyjaźni i miłości, na czym najbardziej Mu zależy. Prorok Izajasz mówi: "Dzieci (...) wróćcie do Tego, od którego odstępstwo oddziela was głęboko" 31,6. "Pan czeka, by wam okazać łaskę (...), by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają" Iz. 30,18. Bóg nieustannie daje człowiekowi możliwość wzmacniania więzi ze Sobą. Zawsze gdy słabość oddzieli nas od Niego mówi: "usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, bom Cię odkupił" Iz. 44,22. Pan pozwala każdemu z nas doświadczyć jak "piękne jest miłosierdzie przychodzące w czasie utrapienia" jest ono "jak chmury deszczowe w czasie posuchy" - mówi Syrach 35,24. "Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, które popełniliście przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć? (...) Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci - wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie" Ez. 18,30b-32. Bóg łagodnie nas upomina, abyśmy już nie postępowali tak, jak postępują poganie por. Ef.4,17, ponieważ zostaliśmy odkupieni przez Jezusa Chrystusa - drogocenną Jego krwią. Kiedy zwracamy ku Bogu swoje oblicze, pełne żalu za wszystkie odstępstwa, Bóg z największą czułością mówi do nas: "Nie czuję gniewu" Iz. 27,4, czego po grzechu doświadczył Dawid i z radością wyśpiewywał: "Miłosierny jest Pan i łaskawy, nie skory do gniewu i bardzo łagodny" Ps.103,8.

"Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego" Dn. 9,9. Bóg pragnie, byśmy kochali Go w nieskazitelności por. Ef.6,24, bo jedynie wtedy "wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu" Tym. 4,18 i bezpiecznie zachowa na życie wieczne. Możemy śmiało zapytać: Boże, "czym jest człowiek, że o nim pamiętasz"? Ps. 8,5. Tak bardzo troszczysz się o nas. Dla nas podjąłeś trud męki, dla nas oddałeś swe życie. A to wszystko z niewyobrażalnie wielkiej miłości. "Jezus za narzędzie swojej miłości obrał krzyż, aby w krzyżu człowiek poznał miłość Bożą wyniszczającą się dla niego, aż do głębi. W ten sposób mieliśmy poznać również sprawiedliwość Bożą, wymagającą przebłagania, aż przez ofiarę krzyża" św. J.S. Pelczar. Św. Jan od Krzyża mówi, że "za Miłość płaci się tylko Miłością". Jest to wielkie zadanie dla każdego z nas - motyw nieustannego powstawania i zbliżania się do Bożego Serca, sprawiedliwością i miłością przepełnionego. On "umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował" J. 13,1. I my czyńmy podobnie.

Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków - zbawienie Ps. 85,11

Jeżeli oczekujesz od Boga upomnienia się o sprawiedliwość wobec każdego człowieka, musisz przyjąć także sprawiedliwy wyrok za własne i niejednokrotnie grzeszne życie. Ale Bóg w swoim miłosierdziu daje ci szansę miłości, abyś mógł okazać się przed nim niewinny. Jest to wielki dar Boga Ojca dla naszych czasów. Czy chcesz, aby tak się stało, chcesz się uniewinnić i być czystym? Jest tylko jeden sposób, abyś mógł to osiągnąć - jeżeli uwierzysz w Jego Syna i w to, co dla ciebie zrobił w swoim niezgłębionym miłosierdziu.

Każdy człowiek jest grzeszny mniej lub więcej, ale grzeszy i nie da sobie sam rady z grzechem nigdy. Bóg doskonale to wie i daje łaskę, jaka ma być ucieczka przed potępieniem wiecznym, jest nią Miłosierdzie Boże. Bóg nie chce karać zbolałej ludzkości chodź winy są duże i czara goryczy się powoli przelewa to mimo to kocha nas i przebacza zawsze, gdy go o to poprosimy, bo prawdziwa miłość nie karze, lecz przebacza. Sprawiedliwość nie zna litości jest taka, na jaką sobie zasługuje każdy z nas a więc zawsze jest prawdziwa w stosunku do tego, co zrobiliśmy. Z sprawiedliwości będą zadowoleni ci, którzy byli głęboko moralnymi i naprawdę Bogobojnymi ludźmi, a co z tymi, którzy takimi nie byli? A no właśnie maja ostatnią deskę ratunku na to, aby się zmienić i oczyścić w Miłosierdziu Bożym by nie być poddanymi sprawiedliwości Bożej, która może się okazać dla nich straszna. Sprawiedliwość Boża na sądzie ostatecznym nie dla wszystkich jednak okaże się zgubna, nie dla tych, którzy byli ludźmi sprawiedliwymi i tych, którzy uciekali się do Jego miłosierdzia. Jezus obiecał, że kto ucieknie się do jego miłosierdzia nie będzie karany choćby był grzesznikiem zatwardziałym, lecz to musi być ucieczka prawdziwie głęboka z żalem za grzechy i z prośbą o przebaczenie. Dobrą drogą do tego celu jest kult Miłosierdzia Bożego, który został wylany na ludzkość przez św. Faustynę.

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/