/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

SZATAN A MIŁOSIERDZIE BOŻE
"Wyznał mi szatan, że jestem przedmiotem jego nienawiści. Powiedział, że: Tysiąc dusz mniej mi robi szkody aniżeli ty, kiedy mówisz o wielkim miłosierdziu Wszechmocnego"(dz.)

Bóg w nieskończonej miłości do człowieka podaje mu rękę przez łaskę nieskończonego Swego Miłosierdzia. Na czasy ostateczne przygotował ludzkości największy dar, dzięki któremu uratuje się wielka liczba dusz. Poprzez siostrę Faustynę Kowalską Jezus przyniósł nam nadzieję na zbawienie, którego szukać mamy w ufnym przylgnięciu do Jego Miłosiernego Serca. Tam mamy szukać schronienia i przebaczenia własnych win. Jezus zapewnia, iż: „nie odmówi niczego tej duszy, która z ufnością go o to poprosi... (por. Dz. 1320) i jednocześnie przestrzega: "daję wam ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbicie tego Miłosierdzia, zginiecie na wieki" (por. Dz. 965). Pan Jezus prosił Faustynę o przekazania światu Jego pragnienia i obietnicy: "udzielę duszom wszelkich łask (por. Dz. 796), jeśli tylko szczerze nawrócą się do Mnie". We wszystkich tych słowach Jezus wyraża głębokie swoje zatroskanie o życie wieczne dusz ludzkich. Bardzo wyraźnie mówi, jakie warunki trzeba spełnić, by zbawić własną duszę. Ponad to podpowiada w jaki sposób można walczyć o dusze grzeszników, którzy nie chcą słyszeć o miłosierdziu.

Siostra Faustyna, która została wybrana przez Jezusa jako narzędzie, dzięki któremu świat dowiedział się o potędze Bożego Miłosierdzia, najwięcej mogłaby powiedzieć, kto ją zniechęcał i odciągał od rozsławiana Bożej miłości. Będąc blisko Boga z nieopisaną wyrazistością odczuwała spierające się o nią dwie siły: Bożą i szatańską. Bóg w jej duszy rozniecał pragnienie ratowania grzeszników, zaś szatan odciągał poprzez zniechęcenie i podważanie prawdziwości objawień. "Najwięksi grzesznicy nabierają ufności, wracają do Boga, a ja, mówi duch zły, tracę wszystko, nadto mnie samego prześladujesz tym niezgłębionym miłosierdziem Wszechmocnego. Poznałam, pisze siostra Faustyna w Dzienniczku, jak bardzo szatan nienawidzi Miłosierdzia Bożego, nie chce uznać, że Bóg jest dobry". Szatan bezskutecznie odwodził Siostrę Faustynę od pełnionego dzieła miłosierdzia. Ona jednak gorąco modliła się za dusze grzeszników prosząc o ich nawrócenie. Boże Miłosierdzie ogarniało łaską nie tylko skromną zakonnicę, ale i tych, których otaczała swoją ufną modlitwą.

Szatan widząc dobro, jakie powstaje z realizowania Bożych zamysłów związanych ze czcią Bożego Miłosierdzia, tym bardziej stawał na przeszkodzie. "Dziś wieczorem, kiedy pisałam o tym wielkim miłosierdziu Bożym i o wielkim pożytku dla dusz, wpadł do celi szatan z wielką złością i furią, chwycił parawan i zaczął go kruszyć i łamać". Nie zatrwożyło się jednak serce siostry! Choć budził odrazę, wstręt i czasem lęk, zawsze jako tarcza na jego ataki wystarczyła myśl wzniesiona ku Bożemu Miłosierdziu. To przynosiło jej ukojenie, przywracało wewnętrzny pokój i dodawało siły do dalszej walki. "Jawnie zaczyna napadać na mnie i to z taką złością, i nienawiścią, ale ani na chwilę nie mąci mi spokoju, a ta równowaga moja doprowadza go do wściekłości", pisze siostra Faustyna. Szatan chce jak najskuteczniej przeszkodzić w ratowaniu dusz, a ktoś tak bardzo błagający Bożą potęgę o miłosierdzie nad grzesznikami może być pewien, iż „nie odmówi duszy niczego, ponieważ usilnie Go prosi... (por. Dz. 1320)". Tak jak kiedyś dla Faustyny taki dziś dla każdego z nas "otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski". Bóg bardzo ceni odwagę dusz, które zechcą wstawiać się za duszami grzeszników np. słowami Koronki. Którym nie straszne przeciwności złego ducha w walce o dobro i zbawienie bliźnich. Dla takich czcicieli Bożego Miłosierdzia Bóg przygotował szczególne dary swej łaski, ponieważ niewyczerpany jest skarbiec Bożej dobroci. Bóg pragnie by wszyscy poznali wielkość Jego Miłosierdzia, by nie było na ziemi duszy, która by do niego się nie uciekała. Dlatego tak bardo potrzebuje odważnych apostołów, którzy z ufnością w sercu, z modlitwą na ustach, podążą głosić Jego Miłosierdzie. Każdy naraża się szatanowi wyrywając biedne dusze spod panowania złego ducha, jednak komu uda się zbliżyć serce człowieka do Boga ten obsypany zostanie tysiącami łask. Nie lękajmy się więc rozsławiać chwałę Bożego Miłosierdzia.

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/