/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

LITOŚĆ BOŻA
"Ku Tobie oczy zalane łzami
Z wielką ufnością zwrócone są
Ty się zlitujesz pewnie nad nami
Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą /.../
to prawda Panie, żeśmy zgrzeszyli
Żeśmy Ci wiele zadali ran
Żeśmy na litość nie zasłużyli
Aleś Ty dobry Ojciec i Pan"
/z pieśni: "Z tej biednej ziemi"

"Dzięki serdecznej litości naszego Boga" (pieśń Zachariasza), którą nieustannie okazuje skruszonym sercom biednych grzeszników, nigdy nie jesteśmy odrzuceni i odcięci od Źródła Wody Życia. Możemy mieć pewność, że miłość Boża nie ma granic. Posuwa się do najdalszych horyzontów, by wydobyć duszę z krainy ciemności. Ten, który "trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi" /Mt 12, 20/, jak lew walczy o dobro duszy. Łagodnością i miłością przyciąga do Swego Serca. Miłuje aż po krzyż... Radosnym sercem więc możemy śpiewać wraz z Psalmistą: "Pan jest moim Pasterzem /por. Ps 23/, On jest moim Bogiem /.../, "chwalcie i błogosławcie Jego imię; albowiem Pan Jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia" /Ps 100/. Litość jest tak ogromnym przymiotem Bożym, iż słów brakuje, by opisać jak wielkim ratunkiem jest ona dla dusz oddalających się od Jezusa. On zawsze łaskawym ogarnia spojrzeniem wszystkie swoje stworzenia. Módl się i proś wiele za dusze grzeszne, by On - Bóg i Pan w wielkim miłosierdziu swoim litością ogarnął je wszystkie.

"Będę Cię chwalił, Panie, mój i Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie /.../ Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną; udziel Twej siły słudze swojemu" /Ps 85/

Ty "nad wszystkim masz litość, bo wszystko w twej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili"... /Ks. Mądrości 11,23/

"Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; /.../ odpuściłeś winę Twojemu ludowi; zakryłeś wszystkie ich grzechy. Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu /.../ /PS 85/ Dlatego, "ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają" /PS 85/

Znając swoją słabość i grzeszność zatapiam się w słowach Ewangelii świętej gdzie mówisz Jezu: "o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje - proście, a otrzymacie" /J 16,24/. Więc ośmielam się prosić słowami celnika: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" /Łk 18, 13/.

"Nie karć mnie /.../ w swym gniewie, nie karz w swej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną /.../ bom słaby; ulecz mnie /.../ bo /.../ duszę moją ogarnia wielka trwoga /.../ Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie" /Ps 6,2/ Całym sercem ufam Ci Panie, dlatego: "Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu. /.../ o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą! /.../ jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!" /Ps 40,2/

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/