/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

PROMIENIE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ
Symbolikę promieni wyjaśna Pan Jezus mówiąc do Siostry Faustyny: Dz. 130 "...Te dwa promienie oznaczają krew i wodę - blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz..."

"Bóg jest miłością" 1J 4,16, poszukującym wciąż to nowych sposobów, aby to objawiać człowiekowi. W swej wspaniałomyślności na te ostateczne czasy przygotował najpiękniejszy z darów - dar swojego miłosierdzia, którym pragnie ogarnąć cały wszechświat. Czyni to w Osobie swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Aczkolwiek historia Zbawienia mówi, iż na przestrzeni minionych wieków Stwórca nigdy nie zaprzestawał - obok swej Boskiej sprawiedliwości - okazywać również wielkiej miłości przepełnionej miłosierdziem. Nieustannie Pan wybiera sobie pokorne, czyste i rozmiłowane w Nim dusze, aby szczególnie im odsłonić tajemnicę największego ze swych przymiotów, jakim jest serdeczne miłosierdzie skierowane nie tylko w stronę umiłowanych i bliskich mu serc, ale nade wszystko w stronę grzeszników.

Kontemplując wizerunek Jezusa, namalowany posłuszeństwem Jego świętej woli, nie trudno zauważyć, że na pierwszym planie pojawia się kilka wymownych elementów. Pełne miłości spojrzenie Jezusa, dłonie: jedna wzniesiona do błogosławieństwa, a druga wskazująca na przebity bok, z którego tryskają promienie oraz spokojny krok skierowany ku temu, kto przy tym obrazie trwa. Ten kto prawdziwie z miłością wpatruje się w Ranę Boskiego Serca od Niego właśnie może otrzymać wyjaśnienie poszczególnych znaków. Tak też było w przypadku Siostry Faustyny, do której Jezus skierował słowa wyjaśniające znaczenie łaski, którą wylewa na ludzkość poprzez promienie uwypuklone na obrazie.

Zauważmy, iż koniecznym warunkiem, aby dostąpić błogosławionego działania Boskich promieni, jest ufność. Napis "Jezu, ufam Tobie!" stanowi integralną część obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Promienie, jakie spływają z Serca Jezusowego, w pierwszym rzędzie ogarniają oczywiście tego, kto z miłością wpatruje się w Jezusową Ranę. Możemy w nich znaleźć wielką obronę, w ich blasku Jezus broni złoczyńcę nie tyle przed sprawiedliwym gniewem Ojca, co przed mocami ciemności, a przede wszystkim przemienia grzesznika w świętego.

Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary. Uwidocznione więc na nim promienie oznaczają również sakramenty święte. Miłosierdzie Boga wobec człowieka jest znakiem przypominającym ewangeliczne wezwanie do czynnej miłości bliźniego, a sam kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich. O słodki promieniu Boży, prześwietlaj mnie do najtajniejszej głębi, bo pragnę dojść do jak największej czystości serca i duszy. Gdy siły ustają i ciemności tłoczą się do duszy, to imię Twoje jest słońcem, którego promienie oświecają, ale i grzeją, a dusza pod ich wpływem staje się piękna i promieniuje, biorąc blask z imienia Twego. Kiedy słyszę najsłodsze imię Jezus, serce mi silniej bije, a są chwile, kiedy słysząc imię Jezus - wpadam w omdlenie. Duch mój rwie się do Ciebie Boże.

O najsłodszy Jezu mój, Broń dusze od rozbicia, Boś jest miłosierdzia zdrój. Niech jasność Twych promieni, O słodki Wodzu naszych dusz, Niech miłosierdzie świat odmieni. A doznawszy tej łaski, Jezusowi służ. Wielki mam przebyć gościniec skalisty, Ale nie lękam się niczego, Bo tryska mi zdrój miłosierdzia czysty, A z nim spływa moc dla pokornego. Jestem umęczona i upracowana, Ale sumienie daje mi świadectwo, Że wszystko czynię ku większej chwale Pana, Pan moje odpocznienie i moje dziedzictwo.

Najszlachetniejszą prawdą o mocy Promieni Bożego Miłosierdzia jest to - czego one w naszych duszach dokonują. Ich blask nie tylko nas dotyka, ale nade wszystko:

przemienia
pobudza do ufności
prowadzi ku nawróceniu
wzbudza pragnienie pojednania i pokuty
nakłania do przebaczenia
rozpala pragnienie życia Eucharystią
kieruje ku szukaniu, odczytywaniu i pełnieniu Woli Bożej
zachęca do trwania na modlitwie
uczy pokory, cichości i cierpliwości
ukazuje jak znosić niepowodzenia i cierpienie
umacnia w walce ze złem
a nade wszystko rozpala nieugaszone pragnienie Boga, który jest miłością
jednym słowem rozświetla niezwykły czas miłosierdzia jaki właśnie nadszedł.

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/