/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

MODLITWA WSTAWIENNICZA I O POKÓJ NA ŚWIECIE


Modlitwa wstawiennicza jest modlitwą nad konkretną osobą, jest gorącą prośbą, jest wołaniem i wstawianiem się do Boga, by On jako Dobry Ojciec, kochający i wszechmocny, ogarnął całe życie omadlanej osoby Swoją potężną Miłością i Miłosierdziem. Jest to modlitwa o uzdrowienie zranień i wspomnień od momentu poczęcia przez całe życie człowieka aż do dnia dzisiejszego. Warunkiem jest - zawierzenie się Jego Wszechmocnej Miłości, szczere otwarcie serca, szczera chęć poprawy życia - resztę Bóg sam uczyni.

Bóg, który nie jest ograniczony czasem, ani przestrzenią, zaproszony do serca ludzkiego - przenika wszystkie bolesne wspomnienia i doświadczenia życiowe swego umiłowanego Dziecka, uzdrawia wszystkie rany serca spowodowane brakiem miłości, nienawiścią, wszelką nędzą ludzką i chorobami, przecina wszelkie więzi zła, przekleństw i złorzeczenia ciągnące się przez długie lata. Uzdalnia serce do przebaczenia sobie i swoim winowajcom. Człowiek otrzymuje NOWE ŻYCIE jako DAR OD BOGA, stare obciążenia już nie przeszkadzają, aby otworzyć się na Bożą Miłość i na Jego prowadzenie.

Zostaliśmy, po odpowiednim przygotowaniu, obdarowani przez Ducha Świętego darem posługi modlitwą wstawienniczą. Z naszej strony zapewniona jest wszelka dyskrecja, i chociaż nie jest to Sakrament Pokuty, obowiązuje nas całkowita tajemnica. Skorzystaj z naszej posługi Modlitwą Wstawienniczą, a skosztujesz jak Dobry jest Pan i łaskawy.


Modlitwa wstawiennicza wygląda następująco:

1. WSTĘPNA MODLITWA ...

2. ROZMOWA - w całkowitej dyskrecji, z otwartym sercem - o swoim życiu, o tym co było trudne od małego dziecka i później. O przykrych wspomnieniach i doświadczeniach, o ranach serca i duszy, o chorobach, wypadkach, zdarzeniach, o lękach, strachach, o braku miłości o wszystkim, tym co smutne i bolesne w życiu. Doświadczenia te sprawiają, że często nie umiemy otworzyć się na drugiego człowieka, mamy problemy, kompleksy, czujemy się niedowartościowani, nie potrafimy kochać i otwierać się na miłość innych - chociaż sami bardzo pragniemy miłości czegoś boimy się. Nie potrafimy przebaczać, jesteśmy nerwowi, niespokojni, zimni, twardzi, modlimy się z wielkim trudem albo wcale się nie modlimy - boimy się stanąć w prawdzie przed Bogiem. Nie wierzymy, że Bóg nas kocha i przebacza - jesteśmy smutni, wciąż nie wierzymy we własne szczęście.

3. SPOJRZEĆ OCZAMI WIARY - pomagamy na te wszystkie wydarzenia spojrzeć oczami Pana Boga - często małe dziecko jest karmione złem, bólem, krzywdą, lękiem, brakiem miłości, akceptacji, chorą miłością rodziców. Brak wartości moralnych, odejście od Boga w grzech ciężki, wychowanie bez praktyk religijnych, rozbita rodzina - czym się karmisz, z kim przystajesz, taki się stajesz... Twoje życie się rozwala i po drodze rani innych. Lecz Bóg jest, Jego Miłość trwa. On jest przede wszystkim OJCEM kochającym i cierpliwym: chce nas na nowo usynowić, chce otworzyć bramę do Nowego, lepszego życia.

4. MODLITWA WSTAWIENNICZA - obejmujemy modlitwą każdą chwilę życia, w sposób szczególny te najtrudniejsze momenty. Wstawiamy się do Boga gotowi współdźwigać Twój ból. Prosimy Boga o potrzebne siły, łaski i rozwiązania sytuacji niejednokrotnie, po ludzku, bez wyjścia.

Przyłącz się do modlitwy ... »MODLITWA O POKÓJ NA ŚWIECIE


Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

Ojciec Ludwik
Zakon Trapistów
/Thomas Merton/

Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój – ekumeniczne święto z inicjatywy Światowej Rady Kościołów w ramach dekady Kościołów "Przezwyciężania przemocy" obchodzone corocznie 21 września.

Obchodzone jest w Kościołach w tym samym terminie, co Międzynarodowy Dzień Pokoju uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/