/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

WIARA W MOC BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
"Wierzę w Ciebie Boże żywy w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może!" (akt wiary).

A objawiłeś tajemnicę Swojego wielkiego Miłosierdzia św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Jan Paweł II mówi: "Chrystus niejako wchodzi w nasze czasy, aby wyraźnie wskazać to źródło ukojenia i nadziei, jakie jest w odwiecznym Miłosierdziu Boga". Została odkryta przed nami szczególna jego moc. Bądź za to uwielbiony na wieki!

Boże, "czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?" (Ps). Nie zasłużyliśmy sobie na tak cenny i wielki dar - darmo dany z miłości do stworzenia, Stwórca odsłania niewysłowione tajemnice swej miłości! Tak bardzo zależy Ci Boże na mojej ufności w Twoje Miłosierdzie, ponieważ "z źródła miłosierdzia Twojego płynie wielkie szczęście i życie" (Dzienniczek) dla każdego człowieka. "Pragnę udzielać się duszom i napełniać je swoją miłością" (Dzienniczek). Prawdziwie Jesteś Bogiem wszelkiej pociechy (por. 2 Kol. 1,3) i niepojętych łask pragniesz udzielić tym, którzy ufają Twojemu Miłosierdziu i głoszą je po całej ziemi (por. Dzienniczek). Sam powiedziałeś przez św. Jana Ewangelistę "o cokolwiek prosić będziecie w Imię Moje, to uczynię" (J.14,13). A cóż dopiero czciciele Twojego Miłosierdzia? Jakże hojnie uposażasz ich już tu na ziemi obiecując potężne dary w godzinie śmierci i życie wieczne. Moc Twojego Miłosierdzia sprawia, że grzesznicy wracają na drogę prawości, zatwardziałe serca kruszeją, dobro zwycięża nad złem. Dlatego "opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła, cieszyć się będę i radować Tobą!" (Ps 9, 2-3)

"Bądzcie zawsze żywymi świadkami Miłosierdza..."

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/