/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

PIEŚNI O MIŁOSIERDZIU BOŻYM
JEZU, UFAM TOBIE

1. Zmiłuj się nade mną

w miłosierdziu Swoim,

spojrzyj z miłoscią

i z grzechów mnie obmyj.Refren:

Jezu, ufam Tobie

Miłosierny Boże

Jeszcze raz mi przebacz,

błagam Cię w pokorze.


2. Daj mi serce nowe i radość sumienia.

Przywróć nadzieję Twego przebaczenia.


3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj, Panie.

Wspomnij na Twoje wielkie zmiłowanie.BĄDŹ UWIELBIONY, MIŁOSIERNY BOŻE

1. Bądź uwielbiony, milosierny Boże, Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie. Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny, tak niezgłębiony i niepojęty Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.

3. Bądż uwielbiony miłosierny Boże, Żeś zstąpić raczył z niebios na Ziemię. Wielbiamy Ciebie w najgłębszej pokorze, Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele, A którym dałeś życie nieśmirtelne.

5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze, Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie, I wysławiajmy miłosierdzie Boże!

O, MIŁOSIERDZIA

1. O, miłosierdzia, miłosierdzia, Panie, Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy. O dobry Jezu, przyjmij to błaganie, Które do Ciebie płynie z głębi duszy. O, miłosierdzia.

2. O, miłosierdzia, dla dusz, które giną, Z dala od Ciebie na bezdrożach świata. Dla nich Twe rany Krwią najdroższą płyną, Dla nich cierń ostry Twe czoło oplata. O, miłosierdzia.

3. Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę Rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie, I miłosierdzia, przyspieszaj godzinę I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie. O, miłosierdzia.

PANIE, UFAM MIŁOSIERDZIU TWEMU

1. Bądź światłością dla mych oczu, Panie Boże mój. By sen śmierci mnie nie zmorzył. Aby nie rzekł wróg: Pokonałem go.

Refren Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

2. Ufam miłosierdziu Twemu, serce cieszy się. Tyś udzielił mi pomocy. Tobie śpiewać chcę. Dobroczyńco mój.

Refren Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

W KAŻDYM STRAPIENIU

1. W każdym strapieniu i o każdej porze, Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże. Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa, Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały, Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały. Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże, W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto, Krew z wodą trysły falą przeobfitą. Krew zmywająca tego świata grzechy, Woda kojąca - balsamem pociechy.

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/