/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

WOLA BOŻA
"... kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki" (1 J 2,17).

Od wieków Bóg ukazuje się ludziom jako Ten, który "ponad wszystko" i "mimo wszystko" kocha słabego człowieka. Obecnie nadeszła godzina, w której objawił niepojętą Tajemnicę Swojego Miłosierdzia. Z przeobfitej łaskawości, Wolą Bożą było ukazanie zalęknionemu i zagubionemu światu, że Miłosierna Miłość Boga Ojca wybija się ponad wszystkie Jego przymioty. Bóg wybrał najdoskonalszy sposób, by tę prawdę obwieścić ludzkości posyłając na świat swojego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Św. Jan w Ewangelii zacytował słowa Jezusa, które pięknie obrazują czym dla Niego było realizowanie zamysłów Ojca: "Moim pokarmem jest pełnić Wolę Tego, który mnie posłał" (J 4,34). Jezus mówi, że pełnienie Woli Jego Ojca jest dla Niego tak cenne, konieczne i ważne jak codzienny pokarm, który utrzymuje przy życiu. Do jakiego stopnia nasz Mistrz decyduje się na pełnienie Woli Swojego Ojca mówi nam scena z Ogrodu Oliwnego: "Ojcze mój, jeśli to możliwe nich mnie ominie ten kielich!" (Mt 26,39); Jednak "... jeśli muszę go wypić, nich się stanie Wola Twoja" (Mt 26,42); Mimo lęku Jezus zgadza się"z tym, co przygotowane zostało Mu od początków świata, ponieważ "nie to co Ja chcę, ale to co Ty niech się stanie!" (Mk 14,36);

Jezus "pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię..." (Łk 22,44). Umiłował Wolę Swojego Ojca, bezgranicznie ufając, że co z Jego Woli spotyka Go jest słuszne i konieczne dla większego dobra. Dopiero na drzewie krzyża w słowach: "wykonało się" (J 19,30) dopełnia tajemnicę posłuszeństwa w pełnieniu Woli Ojca po ostatnie tchnienie życia... Kiedy Bóg zechciał objawić Swoje Miłosierdzie również czynił to poprzez ziemskie życie Syna - bo taka była Jego święta i nieomylna Wola. W wielu przypowieściach poznajemy kochające Serce Ojca. Bóg przez Jezusa pokazał nam Swoje pełne dobroci i miłości Oblicze. "Na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo" - mówi Jezus (J 18,33). Objawienie światu Swojego Miłosierdzia jest drogą ostatecznego ratunku dla wszystkich uwikłanych we własne słabości i grzechy. Jest drogą, na której Bóg rozdaje miłość, wolność i przebaczenie. Zachęca do wstąpienia na nią poprzez gorliwych Swoich czcicieli - szczególnie tych, których z własnej Woli do tej posługi wybrał. Jedną z nich jest św. Siostra Faustyna Kowalska, którą Jezus zaszczytnie nazywa sekretarką Swojego Miłosierdzia. Jej to powierzył trudne zadanie głoszenia Jego Nieskończonego Miłosierdzia i głębokiej troski o zbawienie dusz. Jak niegdyś Jezus, tak i ona za dni swego krótkiego życia spalała się wypełniając w najdrobniejszych szczegółach objawioną Wolę Bożą. Czym ona była dla skromnej zakonnicy dowiemy się z zanotowanych

Wola Boża to nic innego jak tylko dobrze opracowany plan, Boży zamiar, wielkie pragnienie Boga, które ma na celu uszczęśliwić człowieka. Tylko bowiem Bóg tak do końca wie - co dla każdego z nas jest dobre, ponieważ On patrzy na nas i na naszą przyszłość wielopłaszczyznowo. "Wola Boża pragnie naszego dobra, ale na pierwszym miejscu dobra naszej duszy. I jeżeli będzie tego wymagało dobro naszej duszy to Wola Boża nie oszczędzi nam żadnej doczesnej utraty, ani żadnych przeciwności. Widocznie to nam jest potrzebne dla sprawy naszego zbawienia. Źródłem bólu i cierpienia jest nam wówczas nie tyle utrata czegoś czy niepowodzenie. Źródłem cierpienia jest opór naszej woli przeciw Woli Bożej" - mówi jeden z teologów. Oby i życie każdego z nas mogło być jednym hymnem miłości wyśpiewanym Bogu z powtarzającym się refrenem: "Moim pokarmem jest wypełnić Wolę Tego, który mnie posłał" (J 4, 34).

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/